Polityka prywatności

Firma Gardenarium s.c., która jest Administratorem danych osobowych Serwisu, dba o ochronę danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników. Wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom zapewniamy realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w tym głównie prawo wglądu do własnych danych osobowych, w każdej chwili możliwość ich aktualizacji lub usunięcia z serwisu oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy.

Administrator nie udostępnia i nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim lub osobom nieupoważnionym jakichkolwiek danych znajdujących się na jego serwerach. Przekazanie tych informacji może nastąpić jedynie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających konieczność posiadania tych danych, do dalszego prowadzenia wszczętych postępowań.

Serwis wykorzystuje pliki cookies do zaimplementowania niektórych funkcjonalności, w szczególności zapamiętania danych niezbędnych do zalogowania Użytkownika. Pliki cookies używane przez Serwis nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.